Edit detail for O Zope2 i Zope3 revision 6 of 6

1 2 3 4 5 6
Editor: work
Time: 2011/07/15 10:02:29 GMT+2
Note:

added:
`Form Variable Types and Typechecking <http://old.zope.org/Members/Zen/howto/FormVariableTypes>`_ – typy parametrów formularzy.

Zope2 i Zope3

Zope to framework i serwer aplikacji webowych, napisany w języku Python i oparty na obiektowej bazie danych ZODB.

Od chwili pojawienia sie Zope3 powstało w świecie Zope spore zamieszanie nazewnicze i osoby nowe w temacie często mają trudność ze zorientowaniem się czy potrzebują Zope2 czy Zope3. Nie można mówić, że Zope3 zastąpiło Zope2 - to są dwie zupełnie różne różne i do różnych rzeczy przeznaczone aplikacje.

Zope2 to monolityczny serwer aplikacji webowych, zapewniający obiektową bazę danych, system uprawnień dostępu, interface webowy do obiektów w bazie, łącza do relacyjnych baz danych, rozszerzalny przez pluginy (tzw. produkty) i umożliwiający tworzenie całkiem skomplikowanych aplikacji poprzez sieć (dokumenty szablonów, skrypty).

Zope3 to architektura komponentowa, zbiór bibliotek do tworzenia aplikacji webowych, przeznaczony dla programistów. Od chwili względnego ustabilizowania się API i implementacji Zope3, Zope2 jest powoli migrowany w stronę pełnego wykorzystania architektury Zope3 (najnowsze wersje instalacyjne Zope2 zawierają instalację prawie całego Zope3) i maszyneria Zope2 coraz bardziej korzysta z architektury i bibliotek Zope3.

Dokumentacja Zope3

Zope 3 API Documentation - podstawowa dokumentacja do Zope3.

Zope3 Wiki - dużo ciekawej dokumentacji i tutoriali.

Form Variable Types and Typechecking – typy parametrów formularzy.

Literatura o Zope3

Baiju M: A Comprehensive Guide to Zope Component Architecture - bardzo ciekawy dokument na temat komponentowej architektury wprowadzonej w Zope3. Dokument dostępny jako HTML, PDF i w wersji drukowanej.

Różności do przeczytania na później

John Barham: REST Easy With Zope. Plain old HTTP as an All-Purpose Web Services Protocol - prezentacja dotycząca wykorzystania Zope do budowy aplikacji intranetowej usprawniającej przepływ prac w firmie z branży filmowej (cyfrowa obróbka materiałów).