Python i skrypty dla pakietu Adobe CS (i nie tylko)

Strona opisuje podstawy pisania skryptów w języku Python w środowisku Windows, współpracujących z pakietem Adobe Creative Suite, Corelem i innymi programami udostępniającymi interface COM (np. Word, Excel...).

Potrzebne będą instalacja języka Python dla Windows (dostępna na oficjalnej stronie Pythona, np. wersja 2.5 lub 2.6) oraz rozszerzenie pywin32 (do pobrania na stronie projektu na Sourceforge, trzeba pobrać wersję odpowiednią do zainstalowanej wersji Pythona) umożliwiające między innymi korzystanie z interfejsów COM programów w Windows.

Podczas pisania w Pythonie można korzystać z opisów interfejsów COM programów dla VisualBasica?.

Poniżej podaję przykładowy skrypt dla programu InDesign? 2 - opis w komentarzach w tekście skryptu.

import win32com.client

# Pobieramy obiekt aplikacji InDesign. Jeśli program
# nie jest został wcześniej uruchomiony, to jest uruchamiany.

app = win32com.client.Dispatch("Indesign.Application")

# Tworzymy nowy dokument o domyślnych parametrach.

doc = app.Documents.Add()

# Dodajemy do dokumentu nową stronę

doc.Pages.Add()

# zapisujemy dokument pod zadaną nazwą

doc.Save("D:/test.indd")

# zamykamy dokument

doc.Close()

# zamykamy aplikację

app.Quit()

© Piotr Chamera, 2001–2016