Różności DTP

Skrypty do programów DTP w Pythonie

DTP i Python - o pisaniu skryptów do programów pakietu Adobe (InDesign?, Illustrator, Photoshop) w systemie Windows za pomocą języka Python. Tych samych technik można użyć do programowania dowolnych aplikacji udostępniających interfejs COM.

InDesign ImportPDF - skrypt tworzy dokument InDesigna? o zadanych wymiarach strony i importuje do niego po kolei zadaną liczbę stron z podanego pliku pdf.

InDesign ChangeLinkPath - skrypt zmienia ścieżkę do podlinkowanych plików zgodnie z zadanym wzorcem.

InDesign Fix Bookmark Names - skrypt poprawia zdublowane nazwy zakładek.

CorelTxtToOutline - skrypt dla Corela, zamienia obiekty tekstowe na krzywe.

© Piotr Chamera, 2001–2016