Corel - tekst na krzywe

Przykładowy skrypt napisany dla Corela 9 (być może zadziała również w nowszych wersjach, ale nie mam jak przetestować). Skrypcik zamienia wszystkie znalezione w dokumencie (również te zgrupowane, ale nie te potraktowane "szybkim kadrowaniem") teksty artystyczne na krzywe (Corel 9 niestety nie potrafi zamienić tekstu ramkowego na krzywe).

Skrypt korzysta z instalacji języka Python i dodatków umożliwiających pisanie programów korzystających z COM opisanej na stronie DTP i Python.

# coding=utf-8

import win32com.client
app = win32com.client.Dispatch("CorelDraw.Application")
constants = win32com.client.constants

"""
Skrypt dla Corela 9 - konwersja wszystkich
tekstów artystycznych w pliku na krzywe.
"""


def toOutline(shape):
  if shape.Type == constants.cdrTextShape:
    # konwersja tekstu na krzywe
    shape.ConvertToCurves()
  elif shape.Type == constants.cdrGroupShape:
    # obróbka obiektów zgrupowanych
    for s in shape.Shapes:
      toOutline(s)
  else:
    pass


## pętla główna skryptu

doc = app.ActiveDocument

for page in doc.Pages:
  for layer in page.Layers:
    for shape in layer.Shapes:
      toOutline(shape)

© Piotr Chamera, 2001–2016